Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες139172


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 29 guests online

Αποφάσεις Δ.Σ.

Εκλογές στο παράρτημα

Γενική Συνέλευση και εκλογές

Το ερχόμενο Σάββατο 17 Ιουνίου και ώρα 5:30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του επιστημονικού σωματείου μας, στο χώρο των γραφείων μας, επί της οδού Καλαμπάκας 28 (δίπλα στο 5ο γενικό λύκειο). Θα γίνει απολογισμός των ενεργειών και των δράσεών μας καθώς και ο αντίστοιχος οικονομικός απολογισμός. Στη συνέχεια, θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη της επόμενης Διοικούσας Επιτροπής καθώς και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Καλούμε τους συναδέλφους Μαθηματικούς, που είναι μέλη μας, να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις διαδικασίες.

Η Διοικούσα Επιτροπή

Η νέα διοικούσα επιτροπή

Νέα Διοικούσα Επιτροπή στο Παράρτημά μας

Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήσαμε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, εκλέχτηκε η νέα επταμελής Διοικούσα Επιτροπή του Παρατήματός μας. Η ομόφωνη συγκρότηση σε σώμα, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος:

Αμπράζης Στέλιος

Αντιπρόεδρος:

Λυμπίκης Αριστείδης

Γενικός Γραμματέας:

Δήμος Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας:

Κωνσταντίνου Κων/νος

Ταμίας:

Τσαγκαδόπουλος Χαράλαμπος

Έφορος Βιβλιοθήκης:

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Μέλος:

Κοσβύρας Νικόλαος

Το Δ.Σ. 2013-2014

Το Δ.Σ. παραρτήματος τα έτη 2013-2014

Κατόπιν της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 20-1-2013 στην αμφιθεατρική αίθουσα των γραφείων μας προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματός μας.

Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος:Αμπράζης Στέλιος
 • Αντιπρόεδρος:Ζαφείρη Μαρία
 • Γενικός Γραμματέας:Δήμος Γεώργιος
 • Ταμίας:Θεοχάρης Δημήτρης
 • Ειδ. Γραμματέας:Λυμπίκης Αριστείδης
 • Μέλος:Αγγέλου Δήμητρα
 • Μέλος:Κεφάλας Ιωάννης

 

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Λύκας Βασίλης
 • Κωνσταντίνου Κων/νος

 

Εποπτικό Συμβούλιο:

 • Αναγνώστου Ευάγγελος
 • Κογιάννης Χρήστος
 • Μουλά Κυριακή
tel2015_2.jpg tel2015_1.jpg DSC_4.jpg tel2015_7.jpg tel2015_10.jpg DSC_2.jpg tel2015_4.jpg tel2015_8.jpg tel2015_9.jpg DSC_3.jpg tel2015_6.jpg tel2015_5.jpg tel2015_3.jpg tel2015_11.jpg DSC_1.jpg